Water Chiller

เครื่องทำความเย็น หรือเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ เพื่อผลิตน้ำเย็นไปใช้ในระบบปรับอากาศ หรือ หล่อเย็นเครื่องจักร