ผนังห้องเย็น

 

 

Type :  PU , PS , PIR

Thickness : 2″ – 12″ (50 – 300mm)